SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO-PAKETTI

Sähköinen taloushallintopaketti sopii sinulle, joka haluat hoitaa yrityksesi taloushallinnon kaikki osa-alueet sähköisesti nettipohjaisen pilvipalvelun avulla.

 

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa yrityksesi taloudellisen tilanteen seuraamisen reaaliajassa ja sen avulla saat selkeän käsityksen yrityksesi kassatilanteesta, tuloksesta, ostoista ja myynneistä. Myös laskut ja tositteet ovat aina helposti löydettävissä ja tarkasteltavissa ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan käytössäsi on nettiyhteys.

Sähköinen taloushallinto säästää aikaa, vaivaa ja kustannuksia, sillä laskujen vastaanottamiseen, maksamiseen, kirjaamiseen ja arkistointiin kuluva työmäärä vähenee huomattavasti.

Siirtyminen perinteisestä paperikirjanpidosta sähköiseen taloushallintoon edellyttää sähköisen taloushallinto-ohjelmiston käyttöönottoa. Ohjelmiston käyttöönoton aloitusmaksu ja kuukausimaksu veloitetaan yritykseltäsi ohjelmistotoimittajan hinnaston mukaisesti ja tämän lisäksi veloitamme tilitoimistopalveluista erillisen palvelumaksun.

Sähköisessä taloushallinnossa työnjako tilitoimiston ja yrityksesi välillä sovitaan aina tapauskohtaisesti. Tavallisesti yritys tekee itse myyntilaskut sähköisellä taloushallinto-ohjelmalla sekä tarkastaa ja maksaa ostolaskut.

Tilitoimiston tehtävänä on yleensä automaattikirjaussääntöjen luominen, automaattikirjausten tarkistaminen ja tilien täsmäyttäminen sekä oma-aloitteisia veroja koskevan veroilmoituksen lähettäminen Verohallinnolle kuukausittain. Tilikauden päättyessä tehdään yrityksen tilinpäätös ja veroilmoitus.

Sähköinen taloushallintopaketti sisältää mm. seuraavat palvelut:

  • kuukausittainen kirjanpitovientien tarkastus ja tilien täsmäytys

  • ALV-laskennat ja veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista Verohallinnolle

  • perusneuvonta ja opastus

  • välitilinpäätösneuvottelu ja välitilinpäätös 1-3 kertaa vuodessa

  • ennakkoverojen tarkistus ja ennakon muutoshakemus/lisäennakko tarvittaessa

  • tilinpäätösneuvottelu ja tilinpäätös

  • yrityksen veroilmoitus

  • verolaskelma

  • verotuspäätöksen tarkastus

 

Tietokone sähköinen taloshallintopaketti